Xem chỉ tay

Cách xem chỉ tay
Bàn tay và cuộc đời
Người phương đông ngoài coi trọng hình thể còn một yếu tố vô cùng quan trọng đó là ''khí'' Con người có phải là ''quả trứng dễ vỡ''?

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Âm dương - ngũ hành - bát quái

Âm dương sinh vạn vật người xưa đã rút ra điều đó từ những kinh nghiệm thực tế. Mặt trời là dương, đêm xuống mặt trăng là âm, vậy trái đất vận hành trong cái âm dương đó.
Khái quát hóa dần lên sự tương tác âm và dương sinh nên bát quái.
Nếu đặt ở trạng thái dương, thì một sự vật ta có thể xét: âm-âm, dương-âm, âm - dương và dương - dương.


Nếu ở trạng thái âm thì thì một sự vật ta có thể xét: âm-âm, dương-âm, âm - dương và dương - dương. Từ đó sinh ra bát quái. Khoa học phương tây phát triển cũng tuân theo qui luật này, họ phát hiện ra nguyên tử cấu tạo nên vật chất có 8 electron lớp ngoài cùng sẽ bão hòa. Và trong cõi nhân sinh ta có bát quái, âm dương tức thái cực-lưỡng nghi-tứ tượng-bát quái. Nếu xét về mặt khoa học thì những nguyên tố có 8 electron lớp ngoài cùng đạt trạng thái trơ về mặt hóa học nghĩa là nó rất ít tương tác với các nguyên tử khác. Nếu con người sống trong cõi nhân sinh chịu chi phối bởi bát quái nghĩa là họ được mặc định để sống trong bát quái. Dù thế nào thì họ sẽ bù đắp để phù hợp với qui luật bát quái. Trong khoa học cõi nguyên tử chúng ta có thể tìm thấy những đồng điệu với lý thuyết này. Nếu nguyên tử lớp ngoài cùng chưa đủ 8 electron nó sẽ có xu hướng tương tác với những nguyên tử khác bù vào hoặc cho bớt đi để đạt ''trạng thái 8 electron'' như vậy những nguyên tử khí hiếm đã đạt trạng thái bão hòa và khi con người cũng đạt trạng thái như vậy thì họ thóat ra khỏi quy luật ngũ hành nhân sinh. Và câu trả lời phải chăng '' Phật'', Jesus đã thoát khỏi cái cái vòng bát quái chi phối.
   Như vậy trong âm có dương và trong dương có âm. Ngũ hành là 5 yếu tố tạo lên trời đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Xét về mặt hóa học thì Kim là kim loại có đặc tính nguyên tử đặc thù với 1,2, hoặc 3 electron lớp ngoài cùng.
Mộc được tạo nên từ C, O, H
Thủy C, H
Hỏa chính là photon phát ra từ những phản ứng của C, H, O, ...
Thổ, bao gồm hầu như các tất cả các nguyên tố hóa học. Như vậy có thể nói thổ nuôi dưỡng vạn vật.
Khi nào con người thoát khỏi cái ''bát quái này'' câu trả lời là không thể, một cá nhân thì có thể, còn cả nhân loại thì không, những xét về sự tồn vong của nhân loại này thì tồn tại và không tồn tại đều không có gì để đánh giá chẳng qua như đã được xem xét bởi hình vẽ trên nếu không tồn tại tức phần âm được xem xét đặt ra thì bát quái vẫn theo một nửa qui luật của nó, vẫn là dương-dương, dương-âm, âm-dương, âm âm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét